SK | EN

Windows 8

Konfigurácia pripojenia Eduroam je podobná ako u Windows 7.
Pri inštalácii certifikátu certifikačnej autority STU Bratislava CA musíte vybrať správne uloženie pre certifikát.
 1. Kliknite na tento odkaz http://www.stuba.sk/stu_ca.cer. Potom sa vám zobrazí okno s certifikátom.


   
 2. Kliknite na tlačítko Inštalovať certifikát , Teraz sa vám zobrazí okno Sprievodca Importom Certikátov. Ukladací priestor Lokálny počítač. Zvoľte Umiestniť všetky certifikáty do nasledujúceho priestoru a kliknite na tlačítko Prehľadávať...

 3. Zobrazí sa vám okno kde sú všetky možné uložiská certifikátov, zvoľte Dôveryhodné koreňové certifikačné autority a kliknite na OK.   
 4. Z Metro obrazovky zvoľte Plochu/Desktop.


   
 5. Na pracovnej ploche pravým tlačidlom myši otvorte Centrum sietí.


   
 6. Z listu "Zmena nastavenia siete" vyberte Nastaviť nové pripojenie alebo sieť, a zvoľte ručne vytvoriť sieťový profil".


   
 7. Ďalej budete požiadaný o vyplnenie údajov o bezdrátovej sieťi eduroam.
  V okne zadajte Názov siete eduroam, zvoľte WPA-Enterprise a TKIP. Kliknite na Ďalej.


   
 8. Kliknite na "Zmena nastavenia pripojenia" .V okne vlastnosti siete skontrolujte Typ zabezpečenia: WPA-Enterprise a Typ šifrovania TKIP. Metóda autentifikácie musí byť zvolená PEAP. Keď všetko správne nastavíte kliknite na tlačítko Nastavenie, zobrazí sa vám okno EAP vlastnosti (krok 7)   
 9. V okne EAP vlastnosti zaškrtnite Overiť identitu servera overením certifikátu a certifikačnú autoritu STU Bratislava CA. Pokiaľ sa vám nezobrazuje v zozname, nespravili ste správne import certifkátu STU Bratislava CA .
  Metódu overenia nechajte nastavenú na EAP-MSCHAP v2. Teraz kliknite na tlačítko Konfigurovať a v novom okne zrušte "Automaticky použiť prihlasovcie meno a heslo systému Windows". Pokiaľ to neurobíte nezobrazí sa vám dialog pre zadanie hesla a mena pre vzdialený prístup / siete Eduroam.