SK | EN

Ako sa pripojiť

Pripojiť sa na bezdrôtovú sieť eduroam môžete všade tam, kde v zozname dostupných bezdrôtových sietí máte názov eduroam.

Svoje mobilné zariadenie nastavte podľa návodov

Alternatívne môžete použiť nástroj Eduroam CAT (eduroam Configuration Assistant Tool)
Upozornenie 12.10.2020: Onedlho bude na autentikačných serveroch realizovaná výmena koreňovej certifikačnej autority.
Preto ak ste WiFi pripojenie konfigurovali pomocou tohoto nástroja, je nutné čo najskôr pomocou neho urobiť na vašom zariadení reinštaláciu eduroam WiFi profilu.

Technické parametre pre WiFi

  • SSID: eduroam
  • Autentizácia: 802.1x
  • EAP Type: PEAP
  • Metóda overenia: MSCHAPv2
  • Zabezpečenie: WPA2 Enterprise (WPA2 Podnikový)
  • Šifrovanie: AES

Pre samotné pripojenie potrebujete ešte vlastniť oprávnenie (prihlasovacie meno a heslo) použitia bezdrôtovej siete STU.
Prihlasovacie meno a heslo získate na stránkach Akademického Informačného systému AIS https://is.stuba.sk

Postup získania prihlasovacieho mena a hesla: Prihlasovacie meno na bezdrôtovú sieť sa skladá: login a "@stuba.sk"

Príklad:
na stránke Vzdialený prístup do univerzitnej siete máte tieto informácie:

Login: novak
Heslo: 45Utg58jK

Použitie pre pripojenie k bezdrôtovej sieti STU - eduroam
Prihlasovacie meno: novak@stuba.sk
Heslo: 45Utg58jK

Ak máte problémy s pripojením, kontaktujte lokálneho prevádzkovateľa WiFi prístupových bodov (fakultné výpočtové stredisko)