SK | EN

Ako sa pripojiť

Pripojiť sa na bezdrôtovú sieť eduroam môžete všade tam, kde v zozname dostupných bezdrôtových sietí máte názov eduroam.

Nastavenie vybraných klientov:

POZOR ZMENA!!! Certifikát certifikačnej autority STU CA uvedený v príkladoch je potrebné nahradiť od 1.8.2017 certifikátom TrustedRoot.cer / TrustedRoot.pem .

Pre samotné pripojenie potrebujete ešte vlastniť oprávnenie (prihlasovacie meno a heslo) použitia bezdrôtovej siete STU. Prihlasovacie meno a heslo získate na stránkach Akademického Informačného systému AIS http://is.stuba.sk

Postup získania prihlasovacieho mena a hesla: Prihlasovacie meno na bezdrôtovú sieť sa skladá: login a "@stuba.sk"

Príklad:
na stránke Vzdialený prístup do univerzitnej siete máte tieto informácie:

Login: novak
Heslo: 45Utg58jK

Použitie pre pripojenie k bezdrôtovej sieti STU - eduroam
Prihlasovacie meno: novak@stuba.sk
Heslo: 45Utg58jK

Ak máte problémy s pripojením, kontaktujte lokálneho prevádzkovateľa WiFi prístupových bodov (fakultné výpočtové stredisko)